Header

Evenement Voorwaardens

Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers van “Hardmotion Events” evenementen. De gemeente, de beheerders van de locatie en/of de organisatie "Hardmotion Events", het productieburo, dan wel personen die voor het evenement werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade, die de bezoeker voor tijdens en na een evenement kan ondervinden. Het betreden van de plaats/locatie van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker. 

Het management behoudt zich het recht voor om ten allen tijde de algemene voorwaarden te wijzigen. De minimum leeftijd voor toegang tot het evenement is 16 jaar tenzij anders is aangegeven. Legitimatie is verplicht, bij binnenkomst wordt het identiteitsbewijs mogelijk gecontroleerd. Bezoekers kunnen voorafgaand aan het evenement gefouilleerd worden. Degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen wordt de toegang geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden. De organisatie kan personen de toegang weigeren of verwijderen van de plaats van het evenement. Personen die zich agressief gedragen en/of dealen in (hard)drugs worden van het evenement verwijderd en overgedragen aan de politie.
 

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het ordepersoneel. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: foto, film, video en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, etenswaren in welke verpakking dan ook, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, dieren, vuurwerk, (vuur-) wapens en andere gevaarlijke voorwerpen op straffe van inbeslagname. De beveiliging heeft in deze altijd het laatste woord.
 

De organisatie behoudt zich het recht voor om ten alle tijde de programmering te wijzigen en het evenement te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie. Parkeren is uitsluitend toegestaan op de aangegeven terreinen. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Alle bezoekers geven door betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en foto-beelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren. WAARSCHUWING: Bij evenementen met muziekversterking kan gehoorbeschadiging optreden.“Hardmotion Events” is hiervoor uitdrukkelijk niet
aansprakelijk.
.


Hardmotion Events

Header
2009-04-25-We L...

Welk muziekstijl wil jij horen op onze evenementen?